Hızlı Okuma Teknikleri

Hızlı okuma, normalden daha kısa sürede daha çok şey okuyabilmek, daha iyi anlamak amacıyla yapılan bir okuma tekniğidir.

Anlayarak Hızlı Okuma Tekniği emek verildiğinde okuma hızınız ve anlam oranınızda ciddi oranda fark yaratan yeni bir okuma tekniğidir.

Okumak yalnızca sözcük kümeleri görmek değildir. Okumak bir süreçtir. Bu anlamda o....

Öğrenciler İçin DanışmanlıkÖğrenciler için bireysel danışmanlık süreci:

1) Aile ile Görüşme: Öğrencinin velileri ile görüşülür. Gerekli bilgiler alınır. Durumla ilgili bilgi alış-verişi yapılır. Aileye gerekli testler ve formlar uygulanır.
2) Öğrenci ile Görüşme: Gözlem, bilgi al....

Bireysel Danışmanlık

Bireysel danışmanlık, bireyin kişisel, sosyal, eğitimsel, mesleki vb. ihtiyaçlarını belirleyerek tarafsız, kişilik haklarına saygılı, güven ve gizliliğe önem veren var olan problemleri çözmeyi amaçlayan birebir danışma sürecidir. Bireyler zaman zaman kaygı, boşluk ve anlamsızlık hissi, üzüntü, mutsuzluk, çaresizlik, güvensizlik duygularına kapılabilirler, sosyal ilişki kurmada zorluk çekebilirler, cin....

Çift Danışmanlığı

Birbirleriyle ilişkide olan bireylerin karşılaştıkları sorunları ele alıp çözüme kavuşturmak ve ilişki kalitesini iyileştirmek amacıyla yapılan danışma sürecidir.. Tarafların evli olması durumunda çift danışmanlığına evlilik danışmanlığı da denir.

Çift danışmanlığında, çiftlerin birbirlerini daha iyi anlaması hedeflenir. Bu sebeple birbirlerine verdikleri tepkiler ....

Hafıza Teknikleri

"İnsan kendi hafıza gücünün mimarıdır."

Yapılan araştırmalar beyin lopları ve hızlı öğrenme arasında şöyle bir ilişkinin olduğunu ortaya koymuştur. Beynin her iki lop fonksiyonlarını birlikte ve dengeli olarak kullanmayı içeren bir öğrenme "gerçek öğrenme"dir. Özet olarak beynin her iki lop fonksiyonları da öğrenmenin içine katılmalıdır. Dolayısı ile öncelikle beyni....

Aile Danışmanlığı

Aile danışmanlığı, aile içi çatışmaları önlemek, problemlerin anlaşılmasına yardımcı olmak ve sorunlara yapıcı çözüm üretmek amacı ile tercihen tüm ailenin katılımı ile gerçekleşen bir danışma sürecidir. Aile danışmanlığı genel olarak problemlere tüm aile bireylerinin bir biçimde dahil olduğunu ve problemlerin oluşumunda, devamında ve çözümünde aile üyelerinin önemli rolleri ....

"Sitemizde bulunan hiçbir öneri bir tedavi amacını kapsamamaktadır. Önerilerimiz alternatif tıp olarak değerlendirilemez. Bu çerçevede sorunlarınız ile ilgili teşhis ve tedavi için bir hekime, hastaneye başvurunuz. Tababet kanununun 1. maddesi uyarınca Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve her hangi surette olursa olsun hasta tedavi edebilmek için Türkiye Darülfünunu Tıp Fakültesinden diploma sahibi olmak ve Türk bulunmak şarttır. İşimiz tedavi etmek değildir. İşimiz yaşam kalitesini yükseltmektir."Duyurular
Makaleler
2013 © Değişim Eğitim ve Kişisel Danışmanlık Merkezi.
www.degisimegitim.com
Degisim Egitim